25 let Ekoškoly

Dne 7.11. 2019 jsme si připomněli 25 let od založení Ekoškoly. Do projektu je ve světě zapojeno 64 zemí, 49 tisíc škol a 16 milionů žáků. V ČR od roku 2005 celkem 400 škol, 130 škol má titul Ekoškola. Naše škola je v projektu od roku 2009. První titul Ekoškola jsme dostali v roce 2011 a snažíme se ho obnovovat co dva roky. Na připomenutí 25 let Ekoškoly vytvořily členky ekotýmu panel s informacemi o tomto výročí a naši deváťáci, konkrétně R. Březina, M. Hub a J. Navrátil, prezentovali tyto informace ve třídách, kde žáky seznámili s prací ekotýmu a s ekologickými aktivitami naší školy.

Za ekotým Jirka Navrátil

Členové ekotýmu se v září dotazovali svých spolužáků, jakým způsobem se dopravují do školy. Přestože nezaznamenali odpovědi všech žáků, výsledky ankety jsou s ohledem na životní prostředí velmi příznivé. Pěšky do školy chodí 92 žáků, 32 jezdí autobusem, autem pak 27 a 10 se vozí společně s více dětmi.
Kluci z ekotýmu zase spočítali, kolik aut projede během 5 minut křižovatkou v Kuníně. V 7 hodin ráno je to celkem 96 aut, ve 14 hodin 122 aut. To je provoz!
My „Ekotýmáci“ nyní mapujeme nebezpečná místa v Kuníně a shromažďujeme o nich informace. S výsledky svého pátrání a také s další prací v oblasti ekologie seznámíme do konce roku zástupce OÚ. Chceme totiž pomáhat vylepšovat prostředí naší obce.

Ekotým ZŠ Kunín