Ekotým MŠ

Členy Ekotýmu jsou ve školním roce 2020/2021 jsou:
Paní Červenková se synem Tomem a Markem
Pan Krupp se synem Lukim a dcerou Veronikou
Pan Mokrý s dcerou Lurinkou
Paní učitelky Šťastnám Bielová, Kruppová
Paní vedoucí školní jídelny Konečná
Děti Thea, Klárka, Vojta a Adam

Členy Ekotýmu jsou ve školním roce 2019/2020
Paní Krmencová s dcerou Julinkou
Paní Červenková se syny Markem a Tomášem
Paní Pavlínková s dcerou Emou
Pan Krupp se synem Lukášem a dcerou Veronikou
Pan Mokrý s dcerou Laurinkou
Lenka Denkerová
Jakub Holčák
Paní učitelky Šťastná, Bielová, Kruppová a Mičulková
Paní vedoucí jídelny Konečná