Ekotým MŠ

Členy Ekotýmu jsou ve školním roce 2018/2019
Paní Krmencová s dcerou Julinkou
Paní Červenková se syny Markem a Tomášem
Paní Pavlínková s dcerou Emou
Pan Krupp se synem Lukášem a dcerou Veronikou
Pan Mokrý s dcerou Laurinkou
Lenka Denkerová
Jakub Holčák
Paní učitelky Šťastná, Bielová, Kruppová a Mičulková
Paní vedoucí jídelny Konečná