Červenec a srpen ve třídách mateřské školy

V mateřské škole byl o prázdninách provoz omezen do dvou tříd v Pastelkové školce. Tyto dvě třídy byly v provozu 4 týdny.