Duben u Berušek

Duben jsme zahájili tématem – cestujeme autobusem. Děti se při hře „AUTOBUS“ seznamovaly se základy matematiky podle Hejného metody. Probíraly základy sčítání a odčítání.
Druhý týden byl pojat jako cesta do Grónska. V průběhu celého týdne jsme se seznamovali se životem obyvatel a zvířat Grónska. Děti si stavěly iglů z umělého sněhu, z kostek cukru a dalších materiálů. Seznámily se s životem ledního medvěda a Eskymáků.
Tématem třetího týdne bylo cestování ve městě/na vesnici. Děti byly na procházce městem Kunín, kde si cestou všímaly různých druhů staveb a jejich rozdílností. Týden završily společnou prací s názvem – město Kunín očima Berušek.
V závěrečném týdnu jsme cestovali na statek. Děti se seznámily s tím, koho a co mohou na statku potkat. Seznámily se s životem farmáře, zkusily si podojit kravičku a zasadit zeleninu. V rámci týdne jsme se byli podívat i na skutečné kravičky a trávili jsme spoustu času i venkovními aktivitami.

za třídu Berušek
Pavlína Pazderová a Vlasta Holišová