Obnova výmalby autobusové zastávky Kunín, u kovárny

Ve čtvrtek 31.5. se zástupci dětí, pedagogů a rodičů účastnili společné akce – obnovy výmalby autobusové zastávky v Kuníně, u kovárny.
Děkuji obci za důvěru, že jsme akci mohli uskutečnit a zlepšit tak obecní prostředí.
Děkuji panu Dočkálkovi a jeho týmu, že připravili výmalbu bílou barvou.
Dále poděkování paní Šťastné Dagmar, která obnovila dřevěný nápis a paní Jančálkové za namíchání barev.
A poděkování všem účastníkům samostné akce, šlo to parádně a zvládli jsme se smíchem i jednu „havárku“:
Manželům Dočkálkovým s dcerami Ellen a Lucií
Paní Šulákové s dcerou Klaudií
Paní Holubcové a paní Štanclové

Organizátor a účastník Renáta Šťastná