Odpoledne s babičkou a dědou

V úterý 16. dubna mohli přijít do tříd školky prarodiče dětí. Měli příležitost k prohlídce prostor, vybavení, mohli se účastnit společných činností s vnoučaty, vyzkoušet si interaktivní tabuli. Součástí byla i nabídka společných tvořivých aktivit. Děkujeme za hojnou účast.

Za všechny třídy a učitele MŠ Renáta Šťastná