Sebehodnocení školního roku 2022/2023 ve třídách mateřské školy

V posledním červnovém týdnu zaměřily paní učitelky a děti pozornost na to, co se jim ve školním roce 2022/2023 ve třídách podařilo. Vedly rozhovory, formulovaly popisné věty. Společně vytvořily oslavné plakáty.

Za třídy MŠ Renáta Šťastná