Vybudování multimediální jazykové učebny v ZŠ Kunín

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012329

Realizace projektu je zacílena na vybudování multimediální jazykové učebny v ZŠ Kunín. V učebně bude instalován nový nábytek, digitální jazyková laboratoř s počítačovými stanicemi včetně software celkem pro 25 žáků. Součástí investice je úprava venkovního prostranství v areálu školy. Projekt má vazbu na klíčové kompetence IROP: komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.
Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 68.

Výše schválené podpory: 1 877 226,00 Kč
Doba realizace: 1. 6. 2019 – 30. 9. 2020

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA